11:27
Mikel
היי מה שלומך?
חשבתי על שיתוף פעולה שיכול להיות מעניין ושנינו נרוויח ממנו.
מתי יהיה לך נוח שנדבר על זה? השיתוף פעולה יביא לכם עוד כמה לקוחות כל חודש.
בגדול, מדובר בשיתוף פעולה שאנו נקים עבורכם